Velkommen til

Bergens Glassmesterlaug

Bergen Glassmesterlaugs medlemmer leverer alt innen glassfaget:
  • Glass
  • Interiørglass
  • Vinduer
  • Fasader
  • Dører
  • Glass / skille vegger
  • Lås og beslag
Med brann, lyd og sikkerhet i fokus!!!